BOYUN AĞRISI

Hangi sorunlar boyun ağrısına sebep olabilir? Sorunun ilerlemesini engellemek amacıyla boyun ağrılarının tanısı en kısa sürede konmalı ve tedavisine hemen başlanmalıdır.

Omurga ve İlişkili Yapılardan Kaynaklanan Boyun Ağrısı ; Kök Basısı:

Genellikle fıtıklaşmış bir diskten ve sıkışmış bir sinir kökünden kaynağını alan ağrının omuza, kürek kemiğine ya da kola yayıldığı durumdur.

Miyofasyal Ağrı:

Genellikle uygun olmayan duruş(postür), oturma, ve çalışma biçimlerinden kaynaklanan kas ağrılarıdır. Ağrı boyun, boyun-kol ya da boyun-sırttadır. Hastalar bazen uykusuzluktan ve sabahları dinlenmemiş kalkmaktan şikayet ederler.

Kanal Darlığı:

Kola giden sinir köklerinin ya da omuriliğin bulundukları kemik boşluklarında sıkışmalarından ve genellikle kök sıkışmasına benzer şikayetlere sebep olan durumdur. Orta yaşın üstündeki hastalarda daha sıktır.

Tendon, Ligaman(Bağ) ve Yumuşak Doku Ağrısı: Ağrı hasara uğramış dokuyla sınırlıdır ve yayılmaz. Ağrı dokuların aşırı gerilmesinden ya da aşırı kullanımından kaynaklanır.

Omurga İnstabilitesi:

Çoğu zaman travmadan kaynaklanan omurlar arasındaki aşırı hareketlilik durumudur. Aktivitelerle artan ve elektriklenme tarzında ağrı ortaya çıkaran bir durumdur .