CPM CİHAZI

Birçok hareket sistemi hastalığında başvurulan tedaviGenel Özellikleri
Anatomik hareket
Ayarlanabilir uzunluk ile çocuk ve yetişkin kullanımı
Aktif hareket
Hasta geri besleme
Dijital ayarlamalar
Ekstensiyon / Fleksiyon : - 3° / 130°
Hız: 50°/dakika - 220°/dakika
Hasta boyu : 112cm – 206cm
Tibia : 32 - 60 cm
Femur : 26 - 50 cm
Max.hasta ağırlığı : 135 Kg
Manual Mod: Hasta toleransına dayalı olarak ROM son-nokta manuel ayarlama
By Pass Mod: tedavi sırasında önceden ayarlanmış ROM son-nokta bypassı
STIM: Kas stimülasyon pilotajı
Zamanlayıcı: Tedavi zamanı ayarlaması
Kuvvet : Konsantrik / Eksentrik dışı çalışma
Duraklama: Ekstensiyon ve fleksiyon limitlerinin ayarlanması. Dinlenme veya durma
Eklem üzerindeki aşırı kuvveti önleyen hasta koruma özelliği
Tedavinin herhangi bir zamanında hareketi durdurma özelliği.
yöntemlerinden birisi de lokal enjeksiyon tedavileridir. Hangi koşullarda hangi sıklıkta ve adette yapılacağı hastadan hastaya farklılıklar göstermektedir.