İdari Kadro

Selim ATİLA - Mesul Müdür

Turgay YİĞİT - İşletme Müdürü

Arzu AKAR- Medikal Muhasebe