TENİSÇİ DİRSEĞİ (LATERAL EPİKONDİLİT)

Dirsek bölgesinde en fazla görülen ağrı problemi tenisçi dirseğidir. Vida sıkma, kavanoz kapağı açma, ağır kaldırma, tesisatçı veya tamircilerin kullandıkları anahtar ile dirseği aşırı zorlama gibi tekrarlayan el bileği-dirsek hareketleri sonrası ortaya çıkar.

El ve el bileğini, el sırtına doğru kaldırma hareketi, elin veya tutulan malzemenin aşırı sıkılması, sıkma ile birlikte döndürme hareketlerinin, tekrarlayan uygulaması sonrası görülür. El bileğine bu hareketi yaptıran kasların başlangıç yeri dirseğin dış tarafındaki çıkıntılı bölge ve önüdür. Kasların; bu bölgedeki yapışma yerinin yapısında, sürekli kullanmaya bağlı damarlanmada azalma vardır. Bu bölgede yetersiz oksijenlenmeye ve buna bağlı bozulma ile kalınlaşmaya yol açtığı gösterilmiştir.

Dirsek bölgesinde hafif ağrıdan, elini belli hareketlerde kullanamayacak derecede ağrıya kadar farklı şekillerde hastalık görülebilir. Dirseğin dış tarafına parmakla basma, bazan dokunma ağrılıdır. Bardak, demlik gibi ağırlıkları kaldıramayabilir hatta bu objeler elden düşebilir Başlangıçta hafif şişme görülebilir. Dirsek bükük pozisyonda ve avuç içi yere bakarken önkol kavranıp sabitlendiğinde avuçiçi su içme pozisyonuna zorlanırsa dirsekte aşırı ağrı olur.

Ağrı öncesinde genellikle bir zorlama veya aşırı kullanma hikayesi vardır. Tekrarlayan kullanım veya zorlama geçici ise bu bulgular bir süre sonra kaybolabilir. Ancak genellikle aynı işleri yapmaya devam edildiği için ağrı kronikleşmeye ve sürekli hale gelmeye başlar.

Tanı

Tanısı genellikle kolaydır. Film, MR gibi yöntemler başlangıçta gerekli değildir. Ancak 6 haftalık tedaviye rağmen düzelme olmazsa, ayırıcı tanı amacı ile dirsek 2 yönlü filmi çekilebilir. Eklem içi veya eklem çevresi diğer bozuklukların eşlik edip etmediğini ayırmak için Ultrason veya MR çekilebilir.

Tedavi Başlangıçta;

Tedavisinde; el ve el-bileği kullanımında sınırlama önerisinde bulunulur. El bileği ve el hareketleri; hastalığa yakalanmış kas grubunu dinlendirecek şekilde düzenlenir. İlaç tedavisi düzenlenir. Ağrılı bölgeye uygulanan jel ve ağızdan kullanılacak anti- romatizmal ilaç tedavisi ilk basamakta kullanılan ilaçlardır.

Eğer bu önlemlerle düzelme olmazsa tensiçi dirseği bandı kullanılabilir. Bu bandın kullanım amacı; bu kas grubunun, kasıldığında dirsekteki ağrılı bölgeden değil, ağrılı bölgeden aşağıya,

kasın üzerine uygulanan banttan kuvvet alması, ağrılı bölgenin dinlendirilmesidir.

Dirsekten el bileğine doğru yayılan ağrılı tablolarda el bileği atelleri kullanılabilir.

Tanımlanmış egzersizler akut dönemde yapılmaz, iyileşme döneminde egzersizlerden yararlanılır.

Bu aşamada hafifi formda olanlar genellikle iyileşmiş, en azından zorlanmadığı zaman ağrı yapmaz hale gelmiş olurlar. Orta ve ağır formlarda bu tedaviye cevap alınır ancak yetersizdir, ağrı devam eder, elini kullanmakta zorluk çeker. Ağrı sıklıkla dominant el tarafında (solaklarda solda) yani sık kullanılan tarafta olduğu için günlük yaşamda elini kullanmak durumunda kalırlar. Bu da ağrının devam etmesine yol açar.

Uzayan Vakalarda; Bölgesel enjeksiyon B

u durumdaki hastalar veya ağrısı geçip daha sonra tekrarlayan hastalarda bu kez farklı uygulamalar yapılabilir. Fizik tedavi uygulanır. Ağrılı bölgeye kortizon enjeksiyonu, PRP enjeksiyonu, Hyaluronat enjeksiyonu gibi uygulamalar yapılır. Kısa dönemde 6-8 haftalık periyotta ağrıyı ve şikâyeti geçirmede en etkili yöntem bölgesel kortizon enjeksiyonudur. Ancak kortizon enjeksiyonunun uzun dönemli karşılaştırmalı sonuçları diğer yöntemlere göre beklenilen düzeylerde değildir.

PRP enjeksiyonu (hastanın kendi trombositleri) uygulanabilir. Uzun dönemli sonuçlarının kortizon uygulamasından daha tatminkâr olduğu yönünde yayınlar vardır. Hyaluronat enjeksiyonları yine uygulamada kullanılan ilaçlardandır.

Hastanın kendi kanı lokal anestezik bir ilaçla ağrılı bölgeye uygulanabilir. Kuru iğne veya tuzlu/şekerli su enjeksiyonu (proloterapi), lokal anestezik ilaç enjeksiyonu uygulamaları vardır. Lokal enjeksiyon ve kuru iğne uygulaması tek noktaya değil, birkaç noktaya yapılır. Bu uygulama sırasında iğne ucu iritasyonu ile ortaya çıkan kanama ve doku faktörlerinin iyileşmeyi sağladığı yönünde yayınlar vardır.

Diğer tedavi yöntemleri

Darbeli ultrasonik ses dalgası ESWT uygulamaları (taş kırma aletinin kas dokusuna uygulama başlığı ile yapılan çalışmalar) 3-5 seans arası uygulanabilir. Yüksek yoğunlukla lazer (HİLTERAPİ) uygulanabilecek bir diğer yöntemdir.

Sonuçlar arasında, her hastanın tedavisinde kesin sonuç alınacak bir yöntem henüz yoktur. Tedavilerden sonuç alınmazsa ameliyat planlanabilir. Tenisçi dirseğinde nadiren ameliyat gereklidir. Meslek hastalığı olarak, elini sürekli aynı şekilde kullanmak zorunda olanlar, tedaviye direnç gösteren olgularda; MR çekilerek eklem içi bozuklukların eşlik edip etmediği araştırılır. Bu olgularda ameliyatla angio-fibroplastik doku (hastalıklı doku) çıkarılır. Buraya yapışan üçlü kas grubunun kısa olanının yapışma yeri serbestleştirilir. Sonrasında fizik tedavi ile kasların eski gücüne kavuşması ve eklem hareketleri normale getirilir.

Tenisçi dirseği tedavisinde hemen cevap almak çok zordur. İyileşme haftalar /aylar alabilir. Bunun en büyük sebebi günlük yaşam aktiviteleri sırasında dirseğin mutlak istirahatinin mümkün olmayışıdır.